Tel.: 22 620-06-38, 728-711-933  E-mail: kontakt@bezpieczenstwoprzemyslowe.com.pl

Jestem do Państwa dyspozycji od początku procesu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego tj:

  • przeprowadzam wstępną konsultację dotyczącą wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w tym analizę zasadności wnioskowania o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego stopnia pierwszego, drugiego lub trzeciego uprawniającego do dostępu przez przedsiębiorcę do informacji o klauzuli „poufne” lub wyższej. Istotne jest, aby uzyskane świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego było dla podmiotu rentowne z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia.
  • wypełniam kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego wraz z załącznikami,
  • doradzam w zakresie wnioskowania o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa przez kluczowe dla podmiotu osoby pkt 7b kwestionariusza,
  • doradzam w zakresie wyznaczenia kierownika przedsiębiorcy pkt 7c kwestionariusza,
  • pracownikom doradzam, jak prawidłowo wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego, służę konsultacjami do momentu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa. W imieniu pełnomocnika ochrony prowadzę wymagane przepisami, niezbędne szkolenia na temat ochrony informacji niejawnych dla pracowników.

Wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz.U. 2011, Nr 86, poz. 470).