Tel.: 22 620-06-38, 728-711-933  E-mail: kontakt@bezpieczenstwoprzemyslowe.com.pl

W imieniu pełnomocnika ochrony prowadzę wymagane przepisami, niezbędne szkolenia dla pracowników na temat ochrony informacji niejawnych. Z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z informacjami niejawnymi oraz umiejętność interpretowania przepisów prawa z zakresu ochrony informacji niejawnych, prowadzone przeze mnie szkolenia są ciekawe i szczegółowe, dzięki czemu osoby w nim uczestniczące w sposób wyczerpujący przygotowane są do pracy z informacjami niejawnymi.