Tel.: 22 620-06-38, 728-711-933  E-mail: kontakt@bezpieczenstwoprzemyslowe.com.pl

Współpracuję z Radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie - specjalistą z zakresu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej.

Specjalizuje się w:

  • obsłudze prawnej i procesowej funkcjonariuszy służb mundurowych;
  • sprawach dotyczących uprawnień kombatanckich oraz świadczeń z tytułu pracy przymusowej;
  • sprawach z zakresu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, (w tym poświadczeń bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa przemysłowego)
  • procedurach zabezpieczeń antyterrorystycznych;
  • obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych,
  • pomoc prawna i obsługa w sprawach spadkowych oraz wypłaty odszkodowań.


Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w centralnych organach administracji rządowej i samorządowej, w tym również na stanowiskach kierowniczych. Były wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz uczelni cywilnych.

prawnik-mundurowi.eu