Tel.: 22 620-06-38, 728-711-933  E-mail: kontakt@bezpieczenstwoprzemyslowe.com.pl

Współpracuję z firmą Archiwa Mazowieckie Sp. z o.o. posiadającą świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „TAJNE” oraz informacji niejawnych organizacji międzynarodowych do klauzuli „NATO SECRET” i  „SECRET UE/EU SECET”.

Posiadamy nowoczesną Kancelarię Tajną, której system ochrony informacji niejawnych zorganizowany został w sposób umożliwiający przeprowadzanie procesu outsourcingu wraz z pionem ochrony, kierownikiem kancelarii tajnej, pełnomocnikiem ochrony i wszelkimi elementami umożliwiającymi obsługę dokumentów opatrzonych klauzulą „TAJNE” oraz tych, na których widnieje klauzula „ZASTRZEŻONE” czy „POUFNE” (w przypadku dwóch ostatnich, do ich obsługi nie jest absolutnie wymagana Kancelaria Tajna). Więcej na www.bezpieczneit.com