Tel.: 22 620-06-38, 728-711-933  E-mail: kontakt@bezpieczenstwoprzemyslowe.com.pl

Pomagam w wypełnianiu wszystkich obowiązków wynikających z  przepisów prawa, którymi obarczony jest przedsiębiorca ubiegający się lub posiadający świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Opracowuję niezbędne dokumenty w zależności od klauzuli dostępu do informacji niejawnych w tym instrukcje bezpieczeństwa dla dokumentów o klauzulach „zastrzeżone”, „poufne” i „tajne”.

Przygotowuję wykazy osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.

Prowadzę szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy.

W ramach pełnej współpracy pomagam również w wypełnieniu zgodnie z instrukcją, ankiety bezpieczeństwa osobowego, której rzetelne wypełnienie jest gwarantem szybkiego wszczęcia przez właściwy organ postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej.