Tel.: 22 620-06-38, 728-711-933  E-mail: kontakt@bezpieczenstwoprzemyslowe.com.pl

 

Consulting

Specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie przy realizacji przedsięwzięć, których przedmiotem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo informacji w tym bezpieczeństwo przemysłowe.

Świadczę kompleksowe usługi doradztwa i konsultacji w zakresie:

Niewątpliwym atutem prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej jest fakt, iż swoje doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony informacji niejawnych zdobywałam podczas wieloletniej pracy w jednym z centralnych organów administracji rządowej, odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów prawa w tej dziedzinie, prowadzenie  postępowań sprawdzających mających na celu wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w tym poświadczeń bezpieczeństwa.

Generalną dewizą prowadzonej działalności jest indywidualne podejście do  klienta, profesjonalizm oraz pełna dyskrecja.

Dysponuję wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami upoważniającymi do dostępu do informacji niejawnych tj.:

  • poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”, „COSMIC TOP SECRET”, „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”, „ESA TOP SECRET",
  • zaświadczenia o ukończeniu szkoleń na stanowisko pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w zakresie ochrony: krajowych informacji niejawnych, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej.
  • zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznych szkoleń w Departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administrator systemu teleinformatycznego).

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz współpracy.